Grupa Znak

Grupa Znak – nieformalne środowisko katolików świeckich w czasach PRL, którego polityczną reprezentację stanowiło koło poselskie „Znak”. Stworzyła go grupa działaczy katolickich związanych z zawieszonymi w czasach stalinowskich czasopismami Tygodnik Powszechny i „Znak”, tzw. frondyści, którzy opuścili w 1955 roku stowarzyszenie „Pax oraz grupa pracowników naukowych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego.

Klub deklarował z jednej strony poparcie Władysława Gomułki, z drugiej zaś domagał się zwiększenia udziału katolików w życiu społecznym. Działacze klubu uzyskali dla swojego zamysłu akceptację kardynała Stefana Wyszyńskiego, a po rozmowie z Władysławem Gomułką otrzymali możliwość reaktywacji „Tygodnika Powszechnego” i „Znaku” oraz prawo kandydowania do wyborach do Sejmu PRL jako odrębna grupa. Posłem z ramienia grupy znak byli m.in. Stefan Kisielewski i Tadeusz Mazowiecki.

« Powrót do Leksykonu