Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli

Górnośląska Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości im. Karola Goduli – uczelni niepublicznych na Śląsku.

Została założona w 1999 roku w Chorzowie. U źródła powstania GWSP znajduje się kultura Górnego Śląska, składające się na nią tradycje przemysłowe i przedsiębiorcze. Powstanie uczelni miało bezpośredni związek z burzliwym etapem restrukturyzacji regionu oraz ustanowieniem samorządów terytorialnych. To właśnie tradycja samorządności i samoorganizacji społecznej leży u podstaw działalności uczelni. Kształci ekonomistów analityków i menedżerów. Uczelnia uczestniczy w programie Erasmus+.

« Powrót do Leksykonu