Chełm

Chełm – miasto na prawach powiatu we wschodniej Polsce.

Znajduje się w odległości 50 km od granicy z Białorusią i 25 km od granicy z Ukrainą w pobliżu przejścia granicznego w Dorohusku. Leży nad rzeką Uherką, lewym dopływem Bugu. Chełm jest trzecim co do liczby ludności miastem w województwie lubelskim.

Początki osadnictwa na tych ziemiach sięgają epoki paleolitycznej. Natomiast na terenie samego Chełma osadnictwo rozpoczęło się na początku naszej ery. Mieszkała tu wówczas ludność kultury przeworskiej. W latach 1378–1387 podporządkowane Węgrom. W 1387 Chełm został ponownie włączony do Polski. Od 1392 posiada prawa miejskie. W czasie zaborów, Chełm znajdował się pod panowaniem austriackim. Od 1918 roku ponownie został wcielony do Polski. Miasto wyróżnia się bogatą historią dawnego styku trzech kultur polskiej, ruskiej i żydowskiej.

« Powrót do Leksykonu