Matuszewski Harald

Harald Matuszewski – ur. 30 maja 1942 r., polski działacz związkowy, samorządowiec, uczestnik obrad plenarnych Okrągłego Stołu.  Był etatowym działaczem związanych z PZPR związków zawodowych funkcjonujących w ramach Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych. Jako przedstawiciel strony koalicyjno-rządowej był uczestnikiem obrad Okrągłego Stołu i rozmów w Magdalence. W 2002 roku został radnym Bydgoszczy, wybranym z ramienia koalicji SLD i UP.

« Powrót do Leksykonu