Wolińska Helena

Helena WolińskaHelena Wolińska, pierwotnie Fajga Mindla Danielak, ps. „Lena” – ur. 28 lutego 1919 r. w Warszawie, zm. 26 listopada 2008 r. w Oksfordzie, polska działaczka komunistyczna pochodzenia żydowskiego, stalinowska prokurator wojskowa. Po czystkach antysemickich po Marcu 68, wraz z mężem, prof. Włodzimierzem Brusem, wyjechała z Polski. Przez lata nie była znana jej działalność. W 1998 roku Ministerstwo Sprawiedliwości RP wystosowało do władz brytyjskich wniosek o ekstradycję Wolińskiej, zarzucając jej bezprawne pozbawienie wolności w latach 1950–1953 24 żołnierzy AK, w tym gen. bryg. Augusta Emila Fieldorfa „Nila”. Wniosek ekstradycyjny został odrzucony przez Brytyjczyków w 2006 roku.

Zobacz więcej: Helena Wolińska.

« Powrót do Leksykonu