Wozniesienski Dmitrij

Dmitrij Wozniesienski – ur. 1905 r. w Jarosławiu pod Moskwą, Rosjanin, funkcjonariusz sowieckich organów bezpieczeństwa, pułkownik LWP, szef GZI, zięć gen. Karola Świerczewskiego. Pracę w sowieckich organach bezpieczeństwa rozpoczął w 1922 roku. Jego specjalnością był kontrwywiad i wywiad wojskowy. W czasie wojny niemiecko-sowieckiej kierował różnymi strukturami NKWD. W 1943 roku wstąpił do nowo powołanej jednostki Smiersz. W maju 1944 roku oddelegowany do LWP, został zastępcą szefa Wydziału Informacji 1. Armii Wojska Polskiego. Po zakończeniu działań wojennych został szefem Oddziału Informacji Okręgu Wojskowego nr 2 czyli w Bydgoszczy. Już będąc tam organizował wiele czystek i prowokacji w LWP.

We wrześniu 1946 roku trafił do centrali GZI, i został zastępcą szefa Stefana Kuhla. W latach 1950-1953 był szefem GZI, był bezpośrednio odpowiedzialny za masowe aresztowania i procesy wśród kadry oficerskiej wojska. W 1954 roku został odwołany do ZSRS, gdzie został aresztowany i odbywał karę więzienia za represje wobec polskich oficerów.

« Powrót do Leksykonu