Rossman Henryk

Henryk Rossman – (1896 – 1937) adwokat, radca prawny, narodowy działacz polityczny współtwórca Obozu Narodowo-Radykalnego ABC. Więzień Berezy Kartuskiej. Jeden z głównych ideologów obozu narodowego.W czasie studiów został członkiem Rady Nadzorczej Młodzieży Wszechpolskiej i osobistym sekretarzem Romana Dmowskiego. działał w różnych organizacjach patriotycznych, w tym w Stronnictwie Narodowym i Obozie Wielkiej Polski. Był Oboźnym w dzielnicy warszawskiej. Stał także na czele tajnej Organizacji Polskiej. Należał też do Straży Narodowej, tajnej, wewnętrznej organizacji Stronnictwa Narodowego. W 1933 zapoczątkowane zostały podziały w tych strukturach, a rok później powołano od życia Obóz Narodowo Radykalny. Rossman nie podpisał Deklaracji ONR, gdyż piastował stanowisko radcy Banku Amerykańskiego.

« Powrót do Leksykonu