Dziarmaga Zygmunt

Zygmunt Dziarmaga – (1909 – 1978), działacz Obozu Narodowo-Radykalnego i Ruchu Narodowo-Radykalnego „Falanga”, redaktor „Sztafety” oraz „Podaj Dalej”, więzień Berezy Kartuskiej. W czasie II wojny światowej działał w konspiracji, między innymi w AK, był członkiem Okręgowej Delegatury Rządu w Wilnie, w której kierował Wydziałem Informacji i Propagand.  W 1944 roku aresztowany przez NKWD, trafił na Syberię. Wrócił do kraju w 1955.

« Powrót do Leksykonu