Morsztyn Hieronim

Hieronim Morsztyn – polski poeta wczesnego baroku, urodził się w 1581 roku, zmarł pomiędzy rokiem 1623 a 1645. W swoich utworach Morsztyn opiewał życie ziemiańskie i dworskie, na przykład w tomiku „Światowa Rozkosz”. Morsztyna uznaje się również za autora „Summariusza wierszów” – tomik ten liczy około 300 utworów, które cechują się dużym zróżnicowaniem pod względem formy i tematyki.

Zajmował się nie tylko własną twórczością, ale i przekładami. Morsztyn tłumaczył dzieła Horacego, Owidiusza, Teokryta i innych autorów. Za życia cieszył się popularnością wśród czytelników, o czym świadczą liczne wydania jego dzieł pochodzące z XVII wieku.

« Powrót do Leksykonu