Morsztyn Jan Andrzej

Jan Andrzej Morsztyn – polski poeta barokowy, żyjący w latach 1621-1693. Urodził się w Raciborzu. Jego twórczość wpisywała się w nurt poezji dworskiej i charakteryzowała się niezwykłym kunsztem. Do najbardziej znanych utworów autora należą takie wiersze jak: „Lutnia” czy „Kanikuła albo Psia Gwiazda”.

Zajmował się również tłumaczeniami, najsłynniejszą jego pracą translatorską był „Cyd” Pierre Corneille’a. Warto podkreślić, że działalność literacka nie była dla autora najważniejsza – Morsztyn zajmował się przede wszystkim polityką, był związany ze stronnictwem profrancuskim, W czasie rządów Jana III Sobieskiego poeta związał spisek detronizacyjny, który został wykryty, a samego Morsztyna chciano postawić przed sądem sejmowym i oskarżyć o zdradę stanu. Morsztyn wówczas uciekł za granicę, zamieszkał we Francji, zmarł w Paryżu.

« Powrót do Leksykonu