Hotel Bazar

Hotel BazarHotel Bazar – powołana w 1838 roku w Poznaniu Spółka Akcyjna Bazar, w skład jej komitetu wykonawczego wszedł m.in. Karol Marcinkowski. Statutowym zadaniem spółki było popieranie pożytecznych inicjatyw a także wydzierżawienie sklepów tylko i wyłącznie Polakom. W Bazarze swoją siedzibę miały takie inicjatywy jak Centralne Towarzystwo Gospodarskie, Towarzystwo Naukowej Pomocy dla Młodzieży Wielkiego Księstwa Poznańskiego, Koło Towarzyskie, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Swój „sklep żelazny” miał tutaj Hipolit Cegielski. Koło towarzyskie skupiało polskich patriotów ze wszystkich klas społecznych. W hotelu nocował również Ignacy Paderewski, którego przemówienie uruchomiło zdarzenia prowadzące do wybuchu Powstania wielkopolskiego.

« Powrót do Leksykonu