Paderewski Ignacy Jan

Ignacy PaderewskiIgnacy Jan Paderewski – ur. 18 listopada 1860 r. w Kuryłówce, zm. 29 czerwca 1941 r. w Nowym Jorku, polski pianista, kompozytor, działacz niepodległościowy i polityk. Po wybuchu I wojny światowej zaczął prowadzić szeroko zakrojoną działalność dyplomatyczną na rzecz Polski i Polaków, wykorzystując swą popularność na Zachodzie. Przed każdym ze swoich występów przemawiał na temat postulowanej przez niego niepodległości Polski.

Jego przybycie do stolicy Wielkopolski w grudniu 1918 roku i entuzjastyczne przywitanie stało się impulsem do wybuchu zakończonego sukcesem Powstania wielkopolskiego. Wraz z Romanem Dmowskim jako delegat pełnomocny reprezentował Polskę na konferencji pokojowej w Paryżu, zakończonej podpisaniem traktatu wersalskiego, kończącego I wojnę światową i przywracającego formalnie niepodległość Polsce.

Zobacz więcej: Ignacy Jan Paderewski

« Powrót do Leksykonu