Lachnicki Ignacy

Ignacy Lachnicki – urodzony w 1755 roku polski pisarz społeczny, tłumacz i filozof. Był doktorem filozofii na Akademii Wileńskiej (tytuł uzyskał w 1772 roku). Lachnicki odznaczył się jako wzorowy gospodarz, który urzeczywistniał oświeceniowe teorie w stosunkach ze swoimi poddanymi. Jego poglądy na temat tych relacji stały się tematem dzieła „Biografia włościanina nad brzegami Niemna powyżej Łosośny mieszkającego”.

Pisarz był członkiem wolnomularstwa oraz loży „Przyjaciele Ludzkości”. Zmarł około 1830 roku.

« Powrót do Leksykonu