Humnicki Ignacy

Ignacy Humnicki – polski dramatopisarz i poeta doby oświecenia, urodzony 5 lutego 1798 roku w Mnichowie, zmarły 15 maja 1864 roku w Krakowie. Studiował filozofię na Uniwersytecie Jagiellońskim w latach 1816-1818, później podjął pracę u warszawskiego adwokata, jednocześnie biorąc udział w wykładach z literatury, ekonomii politycznej czy fizyki.

Humnicki był związany z „Gazetą Krakowską”, zadebiutował na jej łamach w 1817 roku wierszem „Na śmierć Tadeusza Kościuszki”. W 1818 roku na scenie teatralnej został wystawiony jego pierwszy dramat. Do najważniejszych utworów tego oświeceniowego pisarza należą: „Wiersz do ludu polskiego”, „Wiersz w dzień przybycia do Krakowa J. M. hr. Pssolińskiego” czy „Żółkiewski pod Cecorą. Tragedia w 5 aktach”.

Ignacy Humnicki pozostawił po sobie pisane od 1839 roku wspomnienia (wydane jako „Pamiętniki”).

« Powrót do Leksykonu