Inżynier

Inżynier – osoba, która posiada potwierdzoną odpowiednimi dokumentami wiedzę i umiejętności zdobyte w ramach specjalistycznego nauczania (nauki inżynieryjne oraz techniczne).

« Powrót do Leksykonu