Architektura

Architektura ( gr. archi – naczelny, tekton – budowniczy) – w ujęciu generalnym wszystkie obiekty wzniesione przez człowieka i trwale związane z danym miejscem, które posiadają określone funkcje, np. społeczne czy osobiste.

Tyczy się to głównie większych budowli. Pomniejsze, jak np. ławki, rzeźby, chodniki, ogrodzenia to składowe architektury. Architektura oznacza także w ujęciu naukowym dziedzinę, która polega na organizowaniu przestrzeni w sposób zgodny z potrzebami człowieka (np. estetycznymi).

« Powrót do Leksykonu