Ambroziak Jacek

Jacek Ambroziak – ur. 31 lipca 1941 r. w Warszawie, polski prawnik, polityk, poseł na Sejm, minister w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Do 1979 roku orzekał jako sędzia, a następnie był m.in. radcą prawnym w w sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski. W 1980 roku rozpoczął działalność w „Solidarności”. Brał udział w obradach Okrągłego Stołu i w rozmowach w Magdalence, zajmował się m.in. protokołowaniem tych rozmów.

Po transformacji ustrojowej był posłem na Sejm kontraktowy i ministrem, szefem Urzędu Rady Ministrów w rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Później został prawnikiem prezydenta Warszawy Marcina Święcickiego. W rządzie Jerzego Buzka pełnił funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa. Należał do Unii Demokratyczniej i Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. Był członkiem komitetu poparcia Bronisława Komorowskiego w wyborach prezydenckich z 2010 i 2015 roku.

« Powrót do Leksykonu