Wyszkowski Krzysztof

Krzysztof WyszkowskiKrzysztof Wyszkowski – ur. 10 listopada 1947 r. w Mrągowie, działacz opozycji w PRL, publicysta i działacz polityczny. Od 1977 roku był współpracownikiem KSS KOR, współzałożycielem Wolnych Związków Zawodowych na Wybrzeżu. Uczestniczył w strajku w Stoczni Gdańskiej w Sierpniu 1980 roku, a od 1981 roku był sekretarzem redakcji „Tygodnika Solidarność”. W stanie wojennym został internowany.

W czasach PRL był wielokrotnie inwigilowany przez funkcjonariuszy SB i zatrzymywany na 48 godzin. Z ramienia Video Studio Gdańsk był niezależnym obserwatorem obrad Okrągłego Stołu. W latach 1991–1992 był doradcą premierów Jana Krzysztofa Bieleckiego i Jana Olszewskiego oraz członkiem Kongresu Liberalno-Demokratycznego. Publicznie oskarżył Lecha Wałęsę o współpracę z SB.

« Powrót do Leksykonu