Jaćwingowie

Jaćwingowie – wymarły w XVI wieku lud bałtycki, blisko spokrewniony z Prusami i Litwinami. Pierwotnie zamieszkiwali teren pomiędzy Wielkimi Jeziorami Mazurskimi na zachodzie, rzeką Niemen na wschodzie i na północy oraz Narwią na południu. Pod wpływem walk z Polakami, Krzyżakami i Rusinami i prowadzonej przez nich akcji kolonizacyjnej terytorium zamieszkane przez Jaćwingów kurczyło się i w XIII wieku ograniczało się do rejonu Suwałk, Sejn, Augustowa, Olecka i Ełku.

« Powrót do Leksykonu