Suwałki

Suwałki – miasto na prawach powiatu w północno-wschodniej Polsce w województwie podlaskim, położone nad rzeką Czarna Hańcza. Po III rozbiorze Polski znalazło się w granicach Prus. W 1919 roku zostało przyłączone do odradzającej się niepodległej Polski. 25 września 1939 roku Armia Czerwona, korzystając z nieobecności większych sił niemieckich w rejonie, wkroczyła do Suwałk. 28 września Niemcy i ZSRS podpisały pakt o przyjaźni i granicach, zgodnie z którym Suwałki i północna część Puszczy Augustowskiej przypadły w udziale Niemcom. W 1940 roku zostały wcielone do III Rzeszy, pod nową nazwą Sudauen. W 1944 roku zostały zajęte przez Armię Czerwoną w ramach tzw. wyzwolenia.

« Powrót do Leksykonu