Jasiński Jakub

Jakub Jasiński herbu Rawicz – ur. 24 lipca 1761 r. w Węglewie koło Pyzdr w Wielkopolsce, według innych źródeł w Szarleju, zm. 4 listopada 1794 r. w Warszawie, polski szlachcic, generał, generał lejtnant wojsk litewskich, działacz polityczny, poeta, inżynier. Brał udział w wojnie polsko-rosyjskiej 1792 roku, w czasie której za obronę Brześcia został odznaczony Krzyżem Kawalerskim Virtuti Militari. Po wojnie pozostał w wojsku o podporządkował się nowym władzom przysięgając na wierność konfederacji targowickiej. Uważał, że służba jest potrzebna ojczyźnie i trzeba sposobić się do walki. Pozorował lojalność wobec zaborcy, jednak nawiązał kontakty z patriotami warszawskimi i zaczął przygotowywać ludzi do walki.

Podczas Insurekcji kościuszkowskiej organizował zwycięskie powstanie w Wilnie. Powierzono mu komendę miasta. Za zasługi w Insurekcji wileńskiej Jasiński został 11 maja 1794 roku mianowany generałem lejtnantem. Był zwolennikiem walki w sposób rewolucyjny, tzn. opierając się na chłopskich masach. W związku ze zbliżaniem się wojsk rosyjskich do Wilna, zarządził odwrót na Warszawę. Jasiński zginął w obronie bastionu Zwierzyńca, ostatniego punktu oporu Warszawy.

« Powrót do Leksykonu