Czerski Jan

Jan CzerskiJan Czerski – ur. 3 maja/15 maja 1845 r. w majątku Swołna, w guberni witebskiej, zm. 25 czerwca/7 lipca 1892 r. nad rzeką Kołymą, polski geolog, paleontolog, przyrodnik i badacz Syberii. Wziął udział w Powstaniu styczniowym, za co został zesłany na Syberię i przymusowo wcielony do armii. Dzięki wstawiennictwu Grigorija Potanina pozwolono mu na badania geologiczne i paleontologiczne rejonu Omska. Z powodu złego stanu zdrowia został zwolniony z wojska. W 1871 roku wyjechał do Irkucka. W latach 1877-1881 prowadził badania geologiczne brzegów jeziora Bajkał i opracował pierwszą mapę geologiczną wybrzeża jeziora.

« Powrót do Leksykonu