Czekanowski Aleksander

Aleksander CzekanowskiAleksander Czekanowski – ur. 12 lutego 1833 r. w Krzemieńcu na Wołyniu, zm. 30 października 1876 r. w Petersburgu, polski podróżnik i geolog, badacz Syberii Środkowej. Był podejrzany o udział w Powstaniu styczniowym, za co został aresztowany i zesłany na Syberię przez rosyjskie władze. Już w drodze gromadził i porządkował zbiory, posługując się lupą sporządzoną ze stłuczonej karafki. Mimo srogiego klimatu i ciężkiej pracy u chłopów nie porzucił pracy naukowej. Studiował geologię tzw. Lądu Angary, dokonując obserwacji meteorologicznych za pomocą przyrządów własnego pomysłu.

Z trudnej sytuacji wybawił go w 1866 roku Fryderyk Schmidt, który kupił zbiory zebrane przez Aleksandra Czekanowskiego i zamawiał dalsze, a także zaopatrywał go w książki. Dwa lata później uzyskał u władz zwolnienie Czekanowskiego z prac przymusowych i przeniesienie go do Irkucka. W 1871 razem z Wiktorem Godlewskim oraz Benedyktem Dybowskim dokonał badań północnej części jeziora Chubsuguł w Mongolii. Badał również tereny górnego biegu Dolnej Tunguzki i notował spostrzeżenia z wyprawy przez Oleniok. Napisał pierwsze wiarygodne dane o geologii rejonu Dolnej Tunguzki, południowego biegu rzeki Leny oraz rejonu Oleniok. Nad Dolną Tunguzką odkrył pokłady węgla i grafitu.

« Powrót do Leksykonu