Mastalerz Jan

Jan Mastalerz – ur. 23 maja 1894 r. w Warszawie, pułkownik Armii Czerwonej i Wojska Polskiego, naczelny prokurator wojskowy w latach 1944-1946. W latach 1913-1915 w Warszawie pracował jako ślusarz i pracownik stacji kolejowej Warszawa-Praga. W czasie I wojny światowej został ewakuowany w głąb Rosji. Do 1917 roku pracował na kolei w Pskowie i Piotrogrodzie. W latach 1919-1939 był sędzią sądów wojskowych Armii Czerwonej. Od 1925 roku był prokuratorem Prokuratury Wojskowej Armii Czerwonej. Ukończył specjalny kurs w Akademii Wojskowej im. Michaiła Frunzego w Moskwie. Prokurator Prokuratury Specjalnego Korpusu Kolejowego od 1938 do lipca 1941 roku.

Po agresji III Rzeszy na Związek Sowiecki został powołany na stanowisko prokuratora Wojskowej Prokuratury w Jarosławiu. 15 lutego 1944 roku oddelegowany do służby w Wojsku Polskim. Początkowo jako prokurator Prokuratury Armii Polskiej w ZSRS, a później 1 Armii WP. Od 2 września 1944 do stycznia 1946 roku był naczelnym prokuratorem wojskowym. Następnie I zastępca prezesa Najwyższego Sądu Wojskowego do marca 1947 roku, następnie został odwołany do ZSRS.

« Powrót do Leksykonu