Jan Niewiński

Jan Niewiński – ur. 27 grudnia 1920 w Rybczy, zmarł 13 marca 2015 w Warszawieżołnierz Armii Krajowej, dowódca samoobrony polskiej w Rybczy w czasie rzezi wołyńskiej, pułkownik MSW w stanie spoczynku, działacz sportowy i społeczny, przedsiębiorca. Po agresji ZSRS na Polskę jego ojciec został aresztowany przez NKWD. Od marca 1943 Jan Niewiński był współorganizatorem samoobrony polskiej wsi Rybcza. Po zajęciu Rybczy przez Armię Czerwoną Niewiński został wcielony do istriebitielnego batalionu NKWD w Krzemieńcu. 12 maja 1944 wstąpił do Armii Berlinga. W PRL był wykładowcą w szkole KBW, później oficerem tej organizacji. W latach 1961-1964 oraz 1969-1972 był członkiem zarządu PKOL.

« Powrót do Leksykonu