Żaryn Jan

Jan Krzysztof Żaryn – ur. 13 marca 1958 r, w Warszawie polski historyk, zajmujący się w m.in. historią Kościoła katolickiego w Polsce, historią obozu narodowego oraz emigracją polityczną po 1945 roku. Wykładowca akademicki, profesor nauk humanistycznych, senator IX kadencji. Studia ukończył na Uniwersytecie Warszawskim w 1984 roku ze specjalnością historia archiwalna. W 1996 r. obronił pracę doktorską pt. „Stosunki między władzą państwową a Kościołem katolickim w Polsce w latach 1945–1950”. W 2004 roku (rozprawa „Dzieje Kościoła katolickiego w Polsce 1944–1989”) uzyskał w Instytucie Historii PAN stopień doktora habilitowanego. W 2013 roku otrzymał tytuł naukowy profesora nauk humanistycznych.

W kwietniu 2009 usunięto go z Biura Edukacji Publicznej IPN, po tym, jak w radiowym wywiadzie stwierdził, że Lech Wałęsa otrzymał tzw. status pokrzywdzonego bezprawnie. Publikował m.in. w „Acta Poloniae Historica”, „Kwartalniku Historycznym”, „Biuletynie IPN”, „Przeglądzie Katolickim”, „Ładzie”, „Gazecie Niedzielnej” w Londynie, „Gazecie Polskiej”, „Arcanach”, „W Sieci”, „Gazecie Polskiej Codziennie” i „Więzi”. „Szańcu Chrobrego” miesięczniku „Na Poważnie”, a w 2013 został redaktorem naczelnym miesięcznika „W Sieci Historii”.

W 2015 zdobył mandat do Senatu z ramienia Prawa i Sprawiedliwości.

« Powrót do Leksykonu