Samsonowicz Jan

Jan SamsonowiczJan Samsonowicz – ur. 27 marca 1944 r. w Gorlicach, zm. 30 czerwca 1983 r. w Gdańsku, jeden z inicjatorów powstania Ruchu Młodej Polski, działacz NSZZ „Solidarność”, ofiara stanu wojennego. Był przedstawicielem Akademii Medycznej w Gdańsku w strajkującej Stoczni Gdańskiej im. Lenina. Znalazł się w kręgu zainteresowania SB.

Prowadził tajną komórkę kontrwywiadowczą „Solidarności”, która wpadła na trop tajnego współpracownika SB, ulokowanego wysoko we władzach związku. Po wybuchu stanu wojennego został internowany. 30 czerwca 1983 roku jego ciało znaleziono powieszone na płocie przy stadionie Klubu Sportowego Stoczniowiec w Gdańsku, upozorowane na samobójstwo.

Zobacz więcej: Jan Samsonowicz

Zobacz: Ofiary stanu wojennego.

« Powrót do Leksykonu