Ofiary stanu wojennego

[Strona informacyjna: Stan wojenny ]

Stan wwojenny

[ Przyczyny ] [ Wprowadzenie ] [ Przebieg ]
[ Internowani ] [ Ofiary ] [ Życie codzienne ]
[ Filmy ] [ Książki ] [ Muzyka ]

Nieznana jest dokładna liczba śmiertelnych ofiar represji władz stanu wojennego. Utworzona przez sejm kontraktowy w 1989 roku Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności MSW, stwierdziła, że spośród 93 przedstawionych przez Komitet Helsiński w Polsce wypadków zgonów, co do których istniało uzasadnione podejrzenie, że mogły nastąpić na skutek działań organów bezpieczeństwa PRL. Ta liczba może być jednak znacznie większa.

Trudno też oszacować, ilu ciężko chorych Polaków zmarło, bo nie działały telefony i nie można było wezwać karetki pogotowia. Taką domniemaną ofiarą stanu wojennego jest m.in. Honoriusz Kowalczyk, dominikanin z Poznania, który zginął w niewyjaśnionych okolicznościach, według opinii publicznej jest ofiarą SB.

Komisja ustaliła też nazwiska ok. 100 funkcjonariuszy MSW i urzędników prokuratury, podejrzanych o popełnienie przestępstw, związanych z 91 przypadkami zgonów, z których żaden nie został pociągnięty do odpowiedzialności.

Lista ofiar stanu wojennego:

Górnicy z Kopalni Wujek

Górnicy z Kopalni Wujek

Zabici podczas pacyfikacji Kopalni Wujek 16 grudnia 1981 roku:

Józef Czekalski, Józef Giza, Joachim Gnida (zm. 2 stycznia 1982 roku), Ryszard Gzik, Bogusław Kopczak, Andrzej Pełka, Jan Stawisiński (zm. 25 stycznia 1982 roku), Zbigniew Wilk, Zenon Zając

Zabici podczas stłumienia demonstracji w Gdańsku 17 grudnia 1981 roku:

Antoni Browarczyk

Zabici podczas pacyfikacji strajku na Politechnice Wrocławskiej 15 grudnia 1981 roku:

Tadeusz Kostecki – zmarł pobity przez ZOMO

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji w Poznaniu 13 lutego 1982 roku:

Wojciech Cieślewicz – zmarł pobity przez ZOMO

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji w Warszawie 3 maja 1982 roku:

Joanna Lenartowicz – zmarła 5 maja w wyniku pobicia przez ZOMO
Mieczysław Radomski – zmarł pobity przez ZOMO
Adam Szulecki – zmarł 9 maja w wyniku pobicia przez ZOMO

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji we Wrocławiu 3 maja 1983 roku:

Władysław Durda – zatruty gazami łzawiącymi ZOMO

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji w Krakowie 13 maja 1982 roku:

Włodzimierz Lisowski – zmarł 13 lipca w wyniku pobicia przez ZOMO i SB

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji w Gdańsku 31 sierpnia 1982 roku:

Piotr Sadowski – zmarł trafiony petardą ZOMO

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji we Wrocławiu 31 sierpnia 1982 roku:

Tadeusz Woźniak – zmarł 1 września w wyniku pobicia przez ZOMO
Kazimierz Michalczyk – postrzelony przez ZOMO zmarł 2 września

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji w Lubinie 31 sierpnia 1982 roku:

Stan wojenny - ofiary

Zdjęcie śmiertelnie postrzelonego Michała Adamowicza. Autor zdjęcia, Krzysztof Raczkowiak, zrobił je podczas brutalnie tłumionej przez milicję demonstracjiSolidarności” w Lubinie 31 sierpnia 1982 roku.

Michał Adamowicz – zmarł 5 września w wyniku postrzału
Mieczysław Poźniak – zmarł w wyniku postrzału
Andrzej Trajkowski – zmarł w wyniku postrzału

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji we Kielcach 31 sierpnia 1982 roku:

Stanisław Rak – zmarł 7 września w wyniku pobicia przez ZOMO

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji w Częstochowie 1 września 1982 roku:

Eugeniusz Wiłkomirski – zmarł 3 września w wyniku pobicia przez ZOMO

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji w Nowej Hucie 13 października 1982 roku:

Bogdan Włosik – zastrzelony z broni palnej przez kapitana SB Andrzeja Augustyna

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji w Warszawie 10 listopada 1982 roku:

Stanisław Królik – zmarł 16 listopada pobity przez ZOMO

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji w Gdańsku 11 listopada 1982 roku:

Wacław Kamiński – zmarł 28 listopada trafiony petardą

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji w Krakowie 1 maja 1983 roku:

Ryszard Smagur – zmarł trafiony petardą ZOMO

Zabici podczas stłumienia pokojowej demonstracji we Wrocławiu 1 maja 1983 roku:

Włodzimierz Witkowski – zaginął w czasie demonstracji, zwłoki znaleziono 7 września
Bernard Łyskawa – zmarł na zawał serca po uderzeniu w klatkę piersiową pojemnikiem z gazem

Zabici podczas stłumienia demonstracji w Warszawie 3 maja 1983 roku:

Marek Kuchta – zmarł 5 maja w wyniku pobicia przez MO

Stan wojenny - ZOMOOfiary indywidualne działań władz stanu wojennego:
Piotr Majchrzak – zmarł 18 maja 1982 roku w wyniku pobicia przez ZOMO i funkcjonariuszy WSW,
Emil Barchański – zmarł 3 czerwca 1982 roku, jego ciało utopiono w Wiśle,
Wanda Kołodziejczyk – zmarła 4 stycznia 1982 roku po pobiciu w areszcie śledczym na ul. Rakowieckiej w Warszawie,
Franciszek Zdunek – zastrzelony 2 lutego 1982 roku przez funkcjonariusza MO,
Zbigniew Szymański – zmarł pobity przez ZOMO w kwietniu 1982 roku,
Wojciech Cielecki – zastrzelony przez żołnierza LWP 2 kwietnia 1982 roku w Białej Podlaskiej,
Stanisław Kot – zmarł 3 kwietnia 1982 roku w Rzeszowie w wyniku pobicia przez patrol ZOMO,
Mieczysław Rokitowski – zmarł 3 kwietnia 1982 roku pobity w czasie przesłuchania w areszcie śledczym w Załężu,
Andrzej Grzywa – zmarł 30 sierpnia 1982 roku pobity na komendzie MO w Gdańsku,
Zdzisław Jurgielewicz – zmarł 21 września 1982 roku pobity przez MO w Giżycku,
Adam Grudziński – zmarł pobity w obozie dla internowanych w Załężu w październiku 1982 roku,
Zbigniew Simoniukczłonek Komitetu Obrony Więzionych za Przekonania, zmarł 8 stycznia 1983 roku w więzieniu w Białymstoku,
Zenon Bleszczyński – zmarł 14 stycznia 1983 roku w wyniku pobicia w areszcie śledczym,
Jacek Jerz –  zmarł nagle 31 stycznia 1983 roku po zwolnieniu z ponadrocznego internowania, gdzie przeszedł „ścieżki zdrowia” po pacyfikacji protestu internowanych w Kwidzynie.
Jan Ziółkowski – współpracownik Komitetu Budowy Pomnika Ofiar Czerwca 1956 roku, zmarł 5 marca 1983 roku, pobity na V komendzie MO w Poznaniu,
Józef Larysz – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w ELWRO w Pszczynie, zmarł 7 marca 1983 roku po przesłuchaniu na komendzie MO,
Ryszard Kowalski – przewodniczący Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w Hucie Katowice, jego ciało wyłowiono 31 marca 1983 roku,
Bogusław Podborączyńskidziałacz NSZZ Solidarność z Nysy, zamordowany przez funkcjonariuszy MO, ciało wydobyto z rzeki 30 kwietnia 1983 roku,
Andrzej Szewczyk – zmarł w maju 1983 roku w wyniku pobicia przez ZOMO,
Grzegorz Przemyk – zmarł 14 maja 1983 roku w wyniku pobicia na komendzie MO przy ul. Jezuickiej w Warszawie,
Zdzisław Miąsko – zmarł 3 czerwca 1983 roku po przesłuchaniu na posterunku MO w Nowej Miłośnie,
Andrzej Gąsiewskipracownik Instytutu Badań Jądrowych zamordowany 17 czerwca 1983 roku w Warszawie,
Jerzy Marzec – ciało znaleziono nad Odrą 22 czerwca 1983 roku,
Jan Samsonowicz – zmarł 30 czerwca 1983 roku, działacz NSZZ Solidarność i Ruchu Młodej Polski, upozorowanie samobójstwa, ciało powieszono na bramie Stoczni Gdańskiej im. Lenina.

Muzyczny hołd ofiarom stanu wojennego:

https://www.youtube.com/watch?v=UlkyefZWbo0

Dodaj komentarz