Sawicki Jan

Jan Sawicki (ur. 29 listopada 1931 w Suwałkach) – polski polityk. W latach 1944–1950 był członkiem ZHP, od 1948 ZMP, a od 1957 do 1967 ZMS. W 1954 wstąpił do PZPR. W 1969 i 1972 uzyskiwał mandat posła na Sejm PRL w okręgach. Przez dwie kadencje zasiadał w Komisji Komunikacji i Łączności. W VI kadencji ponadto zasiadał w Komisji Planu Gospodarczego, Budżetu i Finansów oraz w Komisji Spraw Wewnętrznych i Wymiaru Sprawiedliwości. Został odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz