Rudolf Tadeusz

Tadeusz Rudolf (ur. 22 stycznia 1926 w Bochni) – polski polityk.

Od 1945 należał do PPR, a od 1948 – do PZPR. W latach 1945–1948 był instruktorem ZWM. Absolwent Wyższej Szkoły Nauk Społecznych przy KC PZPR (1964). Należał też do ZMS. Od 1969 do 1976 był posłem na Sejm PRL V i VI kadencji. W latach 1974-1979 był ministrem pracy, płac i spraw socjalnych w rządach Piotra Jaroszewicza. Następnie w latach 1979-1981 był ministrem – I zastępcą przewodniczącego Komisji Planowania przy Radzie Ministrów w rządach. Odznaczony Orderem Sztandaru Pracy I i II klasy, Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Medalem 10-lecia Polski Ludowej i Brązowym Krzyżem Zasługi.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz