Włodarkiewicz Jan

Jan Włodarkiewicz – ur. 28 maja 1900 r. w Warszawie, zm. 19 marca 1942 r. we Lwowie, podpułkownik kawalerii Wojska Polskiego, pierwszy komendant organizacji Wachlarz. W czasie I wojny światowej należał do POW. W 1918 roku wstąpił do Wojska Polskiego. Brał udział w kampanii wrześniowej 1939 roku. W listopadzie 1939 roku założył, wspólnie z Witoldem Pileckim, organizację konspiracyjną o nazwie Tajna Armia Polska w której był komendantem. Była ona jedną z organizacji, które w 1940 utworzyły Konfederację Narodu. Włodarkiewicz stanął na czele pionu wojskowego Konfederacji NaroduKonfederacji Zbrojnej, której częścią stała się TAP. Po scaleniu Konfederacji Zbrojnej z ZWZ został komendantem organizacji Wachlarz. W marcu 1942 roku wyjechał do Lwowa na inspekcję I Odcinka „Wachlarza”, gdzie nagle zmarł z niewyjaśnionych przyczyn.

« Powrót do Leksykonu