Socjalistyczna Organizacja Bojowa

Socjalistyczna Organizacja Bojowa (SOB) – polska wojskowo-polityczna organizacja konspiracyjna o charakterze socjalistycznym, działająca od początku 1943 na obszarze centralnej i południowej Polski. Powstała w marcu 1943 roku w Warszawie z większości Formacji Bojowo-Milicyjnych Polskich Socjalistów i Wydziału Sabotażu Polskich Socjalistów. SOB była politycznie związana z PPS-WRN, a pod względem wojskowym podlegała KG Armii Krajowej.

Bardzo bliska współpraca z AK odbywała się poprzez Kedyw, za pośrednictwem którego organizacja otrzymywała materiały dywersyjne i instrukcje. Do Kedywu były następnie składane sprawozdania z wykonania akcji. Organizacja prowadziła głównie działalność sabotażowo-dywersyjną oraz partyzancką, a także wydawała i kolportowała własną prasę podziemną. SOB liczyła prawdopodobnie 400-600 członków. Oddziały SOB wzięły udział w Powstaniu warszawskim na Żoliborzu.

« Powrót do Leksykonu

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *