Brodniewicz Janusz

Janusz Brodniewicz – oficer LWP, który po 1989 roku przeszedł do WSI. W 1994 roku kpt. Janusz Brodniewicz ps. „Burski” został oddelegowany do TVP. Według informacji, które podaje Leszek Szymowski w książce „Media wobec bezpieki”, Brodniewicz miał zrealizować projekt krajowego obiegu informacji telewizyjnych, który byłby w pełni kontrolowany przez WSI. Miał podjąć próby przejęcia Fundacji Kultury, zasiadał w jej władzach, a z dokumentów wynika, że w tym czasie doszło do dużych nadużyć finansowych. We władzach Fundacji zasiadał też Aleksander Gawronik.

« Powrót do Leksykonu