Hunia Maciej

Maciej Hunia – ur. 25 lutego 1961 r. w Krakowie, polski oficer, funkcjonariusz służb specjalnych, w tym kontrwywiadu UOP i ABW. W 2008 roku szef Służby Wywiadu Wojskowego, od 2008 roku szef Agencji Wywiadu. Działał w NZS. Uprawiał wspinaczkę wysokogórską, poznając w tym okresie Konstantego Miodowicza. Pod koniec lat 80. odbył służbę wojskową. W 1990 roku został oficerem delegatury UOP w Krakowie. Według Leszka Szymowskiego i informacji podanych w książce „Media wobec bezpieki”, w czasie, gdy Hunia był naczelnikiem Wydziału Kontrwywiadu krakowskiej delegatury UOP, miał zwerbować do współpracy dziennikarza Bertolda Kittela.

W latach 1997–2007 pełnił funkcję dyrektora Zarządu Kontrwywiadu w UOP, a następnie kierował Departamentem Kontrwywiadu w ABW. W 2004 roku prezydent Aleksander Kwaśniewski mianował go na stopień służbowy generała brygady w korpusie oficerów ABW. W 2007 roku został przeniesiony do Agencji Wywiadu, był też radcą w ambasadzie RP w Pradze. W 2008 roku objął urząd szefa Służby Wywiadu Wojskowego, w sierpniu 2008 roku odwołany z urzędu i powołany na szefa Agencji Wywiadu.

« Powrót do Leksykonu