Krupski Janusz

Janusz Krupski – polski historyk, działacz opozycji demokratycznej w PRL. W 1980 wszedł do władz zarządu regionu NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. Za swoją działalność był wielokrotnie szykanowany i represjonowany przez funkcjonariuszy SB. W czasie stanu wojennego internowany.W 1983 roku został uprowadzony przez SB i poparzony żrącym płynem. Od 2000 do 2006 pełnił obowiązki zastępcy prezesa Instytutu Pamięci Narodowej. Od 19 maja 2006 był kierownikiem Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych. Zginął 10 kwietnia 2010 roku w katastrofie smoleńskiej.

« Powrót do Leksykonu