Onyszkiewicz Janusz

Janusz OnyszkiewiczJanusz Onyszkiewicz – ur. 18 grudnia 1937 r. we Lwowie, polski polityk, matematyk, alpinista, himalaista i speleolog, dwukrotny minister obrony narodowej, poseł na Sejm i poseł do Parlamentu Europejskiego. W 1980 roku był jednym z założycieli NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze. W latach 1981-1989 był krajowym rzecznikiem prasowym „Solidarności”. W stanie wojennym był internowany. Podczas obrad Okrągłego Stołu był rzecznikiem prasowym opozycji.

Wiosną 1990 roku został pierwszym cywilnym wiceministrem obrony narodowej, a w 1992 roku sekretarzem stanu w tym resorcie. W tym samym roku objął stanowisko ministra obrony, które zajmował do 1993 roku. Ministrem obrony narodowej w 2000 roku, był też w rządzie Jerzego Buzka, a Bronisław Komorowski mianował go radcą w Ministerstwie Obrony Narodowej.

« Powrót do Leksykonu