ROPCiO

Ruch Obrony Praw Człowieka i Obywatela (ROPCiO) – centroprawicowa organizacja antykomunistyczna i niepodległościowa, powołana 25 marca 1977 roku. Ruch nie był stowarzyszeniem, nie posiadał statutu, władz ani członkostwa. O uczestnictwie w nim decydowało samookreślenie. Na jego czele stali dwaj rzecznicy: Andrzej Czuma i Leszek Moczulski. Deklarowanym celem ROPCiO było wymuszenie na władzach PRL przestrzegania ratyfikowanych przez Radę Państwa PRL na początku marca 1977 roku Międzynarodowych Paktów Praw Człowieka i Obywatela.

Jedną z form działania ROPCiO było publikowanie deklaracji, apeli, listów otwartych, które w dużych nakładach były frukowane i rozprowadzane w społeczeństwie. Uczestnicy ROPCiO zakładali punkty konsultacyjno-informacyjne w swoich prywatnych mieszkaniach. Zakładano także kluby dyskusyjne, w których odbywały się wykłady na tematy historyczne i polityczne.

« Powrót do Leksykonu