Jasło

Jasło – miasto w południowo-wschodniej Polsce, w województwie podkarpackim.

Jasło po raz pierwszy jest wzmiankowana z nazwy w 1262 roku, w przywileju Bolesława Wstydliwego dla klasztoru cysterskiego. Nadaje on osadzie Jasiel przywilej skarbowy i sądowy. W 1365 roku król Kazimierz Wielki nadał miasteczku Jasłu prawo niemieckie. W latach 1648–1772 Jasło przeżywało okres upadku z powodu licznych najazdów (m.in. Szwedów). W dobie konfederacji barskiej w latach 1768–1772, miasto znowu było narażone na zniszczenia. Miasto zostało doszczętnie zniszczony podczas II wojny światowej. Patronem miasta jest św. Antoni z Padwy.

« Powrót do Leksykonu