Sieradz

Sieradz – miasto w środkowej Polsce, w województwie łódzkim nad Wartą.

Nazwa miasta pochodzi prawdopodobnie od imienia Sirad. Od XII wieku nazwa miasta notowana była po łacinie jako Siradia. W 1136 Ziraz, w 1241 – Chirask, 1261 Seradz, 1280 Sqradz, a w 1284 Siraz. Przez następne stulecia używana już była obecna nazwa – Siradz oraz Sieradz. Pierwsza wzmianka o mieđcie pochodzi z Bulli gnieźnieńskiej z roku 1136, gdzie miasto wymieniane jest jako gród kasztelański. W latach 1247–1255, nie wiadomo dokładnie kiedy, miasto zostało lokowane na prawie magdeburskim. Do 1793 roku był miastem wojewódzkim. W 1793 roku Sieradz został przejęty przez Prusy. Podczas II wojny światowej Sieradz został włączony w granice III Rzeszy w granice tzw. Kraju Warty. Niemcy przeprowadzali masowe egzekucje i wysiedlenia oraz likwidację inteligencji polskiej i Żydów. W 1945 roku do miasta weszła Armia Czerwona kończąc tym samym okupację niemiecką.

« Powrót do Leksykonu