Kitowicz Jędrzej

Jędrzej Kitowicz – był polskim historykiem i pamiętnikarzem, urodzonym jesienią 1727 roku i zmarłym 3 kwietnia 1804 roku w Rzeczycy. Był księdzem. Jędrzej Kitowicz stworzył dwa dzieła (oba pozostały niedokończone): „Opis obyczajów za panowania Augusta III” i „Pamiętniki, czyli Historia polska”. Pierwszy z wymienionych tytułów traktował o polskiej obyczajowości w epoce saskiej, natomiast drugi utwór poruszał tematykę historyczną, był kroniką lat 1743-1798 (szczególnie uwypuklonym tematem w tym dziele była konfederacja barska).

Do ważniejszych dzieł w dorobku Jędrzeja Kitowicza należą ponadto: „Listy” (pisane do Michała Lipskiego), „Podział polski w trzech aktach” czy „Historia kościoła w Rzeczycy”.

Twórczość Jędrzeja Kitowicza jest cenna zarówno dla badaczy literatury, jak i dla historyków.

« Powrót do Leksykonu