Bokłażec Jerzy

Jerzy Bokłażec ps. „Pazurkiewicz” – ur. 1918 r., zm. 2 lutego 1945 r. w Lidzie, żołnierz Armii Krajowej. W stopniu podporucznika dowodził kompanią w 4. batalionie 77. Pułku Piechoty AK. Po lipcu 1944 roku jeden z zastępców ppor. Czesława Zajączkowskiego ps. „Ragner”. Ujęty przez NKWD w nocy 27/28 listopada 1944 roku, podczas odwiedzin u rodziny. Został powieszony w publicznej egzekucji w Lidzie w lutym 1945 roku. Naoczni świadkowie egzekucji mówili, że tuż przed śmiercią wykrzyknął: „Niech żyje Polska!”

« Powrót do Leksykonu