Lubomirski Jerzy Marcin

Jerzy Marcin LubomirskiJerzy Marcin Lubomirski herbu Szreniawa bez Krzyża – ur. 24 października 1738 r., zm. 27 czerwca 1811 r., uczestnik Konfederacji barskiej, generał wojsk koronnych. Jeden z największych awanturników swojej epoki. Uprawiał rozbój na czele band zbójeckich, za co został skazany na śmierć. Wyrok zamieniono mu na więzienie. W czasie Konfederacji barskiej walczył przeciwko Rosji, ale grabił też województwo krakowskie.

Za popełnione przestępstwa został skazany na dożywotnią twierdzę, ale wyrok został zamieniony na 15 lat. W zamian za małżeństwo z córką komendanta twierdzy uzyskał od cesarza austriackiego przedterminowe zwolnienie. Brał udział w Sejmie rozbiorowym i podobno sam usuwał z progu Tadeusza Reytana.

« Powrót do Leksykonu