Wielhorski Michał

Michał WielhorskiMichał Wielhorski herbu Kierdeja – ur. około 1730 r. w Horochowie, zm. w 1794 lub 1814 r., kuchmistrz wielki litewski w latach 1763-1774, oboźny wielki koronny w latach 1758-1762, starosta kamieniecki litewski, poseł Konfederacji barskiej do Francji, pisarz polityczny i wolnomularz.  Jako poseł Konfederacji barskiej we Francji miał działać na rzecz wyniesienia na tron polski kandydata króla francuskiego przy uzyskaniu od niego gwarancji poszanowania postulatów szlachty. W późniejszym czasie miał sprzeciwiać się Konstytucji 3 maja i sympatyzować z Konfederacją targowicką.

« Powrót do Leksykonu