Józef Chociszewski

Józef Chociszewski – ur. 28 lutego 1837 roku w Chełście, zm. 11 listopada 1914 roku w Gnieźnieredaktor, wydawca, pisarz ludowy, działacz narodowy. W gimnazjum organizował tajne kółka samokształceniowe i był członkiem Towarzystwa Tomasza Zana. Działalność publicystyczną rozpoczął w 1859 roku w „Dzienniku Poznańskim”. Po wysiedleniu z terytorium austriackiego osiadł w Chełmnie. W latach 1868-1871 prowadził księgarnię polską, wydawał kalendarze, pisma, m.in. czasopismo Katolik.

Autor wielu popularnych książek, utworów teatralnych i artykułów, wydawca książek popularnych z zakresu historii i literatury polskiej. W sumie wydał około 300 pozycji o łącznym nakładzie kilku milionów egzemplarzy. Jego książki były najważniejszymi podręcznikami nauki historii Polski w zaborze pruskim, na Śląsku i na emigracji do czasu odzyskania niepodległości. Był organizatorem wielu stowarzyszeń kulturalno-oświatowych, za co był wielokrotnie więziony i karany przez władze pruskie.

« Powrót do Leksykonu