Karol Miarka

Karol Miarka – ur. 22 października 1825 roku w Pielgrzymowicach, zm. 15 sierpnia 1882 roku w Cieszynie – zwany Starszym lub Ojcem, polski działacz społeczny na Górnym Śląsku, nauczyciel, pisarz, publicysta i drukarz. Inicjator utworzenia i organizator wielu polskich organizacji społecznych oraz gospodarczych. Autor powieści o początkach chrześcijaństwa na Górnym Śląsku „Klemensowa Górka”. Był czynnym organizatorem górnośląskiego ruchu społecznego i kulturalnego, przyczynił się znacznie do nawiązania kontaktów Górnego Śląska z innymi dzielnicami Polski.

W latach 1868–1869 redagował czasopismo „Zwiastun Górnośląski”, a następnie wydawał czasopismo Katolik, jedno z ważniejszych pism walczących o polskość ludu górnośląskiego. Związany z niemiecką partią Centrum, przeciwstawiał się polityce kulturkampfu i germanizacji, za co był prześladowany i kilkakrotnie więziony.

« Powrót do Leksykonu