Kowalski Józef (1911)

Józef Kowalski – urodzony 13 marca 1911 w Siedliskach, zamordowany 4 lipca 1942 w Auschwitz) – polski ksiądz katolicki, salezjanin, błogosławiony Kościoła katolickiego. Józef Kowalski studiował teologię oraz filozofię w Krakowie, święcenia kapłańskie przyjął w 1938 roku. Oprócz prayc jako sekretarz inspektorialny ks. inspektora Adama Cieślara, prowadził też działalność katechizacyjną wśród dzieci i młodzieży przebywających w pogotowiu opiekuńczym.

W 1941 aresztowany przez gestapo i umieszczony w niemieckim obozie koncetracyjnym Auschwitz, gdzie przydzielony został do karnej kompanii za odmowę podeptania różańca. Zginął najprawdopodobniej utopiony w beczce, został beatyfikowany przez papieża Jana Pawła II jako męczennik Kościoła katolickiego.

« Powrót do Leksykonu