Trojan Józef

Józef Trojan – ps. „J-3”, „Kruk”. Urodzony 25 marca 1923 roku, w rodzinie, która w 1923 roku reemigrowała z USA do wolnej Polski. Jesienią 1944 roku siłą wcielony do Wehrmachtu i wysłany na front zachodni. W grudniu 1944 zdezerterował, przebywał krótko w angielskim obozie jenieckim. Po powrocie do Polski w maju 1945 roku wstąpił do Oddziału Bojowego Armii Krajowej, uczestniczył w 23 akcjach bojowych.

Aresztowany przez MO w październiku 1945 roku pod zarzutem nielegalnego posiadania broni. Zmuszono go do podpisania zgody na współpracę szantażując go ujawnieniem służby w Wehrmachcie. Po zwolnieniu nigdy nie współpracował, ukrywał się, podjął próbę ucieczki na zachód. Stanął na czele małej grupy dywersyjnej – Pogotowie Akcji Specjalnej „Rota”. Hasłem „Roty” było: nieubłagana walka z komunizmem. Nosił mundur angielski, a jego żołnierze nosili opaski z napisem „Rota”. Rozbrajali funkcjonariuszy MO i UB, przeprowadzał akcje rekwizycyjne u działaczy PPR. Zginął 4 lipca 1946 roku podczas obławy UB i MO. Pochowany na cmentarzu parafialnym w Cielu, w powiecie bydgoskim.

« Powrót do Leksykonu