Marciniak Lech

Lech Marciniak – ps. „Mściciel”. Urodzony 24 stycznia 1927 roku w Sadlnie Konińskim. Przed wojną działał w harcerstwie, w czasie wojny w konspiracji. W 1945 roku wstąpił do oddziału „Szarego”, brał udział w rozbrajaniu posterunków MO na pograniczu Kujaw i Wielkopolski. Aresztowany w listopadzie 1945 roku, sąd okręgowy w Bydgoszczy, w pokazowym procesie skazał go na karę śmierci. Prośby o ułaskawienie nie odniosły skutku i wyrok wykonano 29 maja 1946 roku, tego samego dnia rozstrzelano sześciu jego kolegów z oddziału. Miejsce pochówku do dziś nie jest znane.

« Powrót do Leksykonu