Twardowski Kasper

Kasper Twardowski, znany również jako Kasper z Sambora – polski poeta doby baroku, urodzony w 1583 lub 1592 roku w Samborze, zmarł przed rokiem 1641. Niewiele wiadomo o młodości autora, którą to spędził w Krakowie, istnieje teza, że studiował na tamtejszej Akademii Krakowskiej. Poeta zadebiutował w 1617 roku erotycznym poematem „Lekcyje Kupidynowe”, za który został potępiony przez cenzurę kościelną.

Kasper Twardowski wkrótce przeszedł ciężką chorobę, która spowodowała zmianę w jego światopoglądzie: pisarz nawrócił się, co zostało odzwierciedlone w jego utworach, między innymi w poemacie „Łódź młodzi z nawałności do brzegu płynąca”. Tematyka religijna i sprawy duchowe stanowiły istotę kolejnych dzieł Twardowskiego, takich jak: „Pochodnia Miłości Bożej z piącią strzał ognistych”, „Gęś świętego Marcina albo pierwsza kolęda” czy „Bylica świętojańska”.

« Powrót do Leksykonu