Zimorowic Szymon

Szymon Zimorowic – polski poeta barokowy urodzony w 1608 roku jako Szymon Ozimek (autor zmienił później nazwisko na bardziej szlachetnie brzmiące – Zimorowic). Niewiele wiadomo na temat życia tego pisarza. Z okazji wesela brata, poeta napisał „Rokosolanki, to jest ruskie panny”, będące zbiorem 69 pieśni śpiewanych naprzemiennie przez dziewczęta i chłopców.

Zimorowic był również autorem przekładu „Moschus polski, z greckiego na wiersz polski przełożony”. Poeta zmarł młodo – w wieku zaledwie 21 lat – 21 czerwca 1629 roku w Krakowie, gdzie przebywał w ostatnich miesiącach swojego życia, lecząc się z kiły.

« Powrót do Leksykonu